Chữ ký số Viettel-CA dành cho Doanh nghiệp, tổ chức