Hướng Dẫn Sử Dụng

13. Chọn mẫu hóa đơn

 

Bước 1: Để Chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Quản lý loại hóa đơn hoặc nhấn vào bước 4 -> Hệ thống chuyển sang màn hình Chọn mẫu hóa đơn

                                              Hình: Màn hình chọn mẫu hóa đơn

Loại hóa đơn: Hiển thị danh sách loại hóa đơn ở trạng thái hoạt động, được khai báo từ chức năng Khai báo loại hóa đơn.

Bước 2: Để chọn mẫu hóa đơn, ND chọn Loại hóa đơn, hệ thống sẽ tự động sinh Mã mẫu hóa đơn và hiển thị danh sách mẫu hóa đơn tương ứng với Loại hóa đơn để người dùng chọn, như màn hình sau:

                                               Hình: Màn hình chọn mẫu hóa đơn

Bước 3: Người dùng thực hiện chọn file để add Logo cho doanh nghiệp

Bước 4: Người dùng chọn file để add watermark cho doanh nghiệp

Lưu ý:

  • Mỗi mẫu hóa đơn, hệ thống chỉ cho phép chọn 1 mẫu hóa đơn
  • Khi tick chọn 1 mẫu hóa đơn, hệ thống hỗ trợ người dùng xem được mẫu hóa đơn chuẩn (mẫu này được Admin tạo sẵn)

Di chuột lên biểu tượng kính lúp  tên mẫu hóa đơn chuẩn hiển thị

Nhấn vào biểu tượng kính lúp  hiển thị ảnh của mẫu hóa đơn

Bước 5: Hệ thống cũng hỗ trợ người dùng xem trước mẫu hóa đơn khi nhấn vào nút Lập và xem thử

Bước 6: Người dùng nhấn nút Ghi lại để lưu các mẫu hóa đơn đã chọn vào hệ thống hoặc có thể nhấn nút Tiếp sau đó chọn Hoàn thành để lưu thông tin vào hệ thống

Chú ý:

  1. Thông tin mẫu hóa đơn sau khi chọn vẫn là nội dung tên công ty, địa chỉ, số điện thoại……của mẫu, không phải thông tin của tên doanh nghiệp, đến bước lập thông báo phát hành, tải hóa đơn trắng về, dữ liệu trên hóa đơn trắng sẽ hiển thị đúng thông tin công ty, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp….
  2. Về quy luật hiển thị hóa đơn một trang/nhiều trang của hệ thống:

 

Chú ý : Yêu cầu chọn tên mẫu hóa đơn mới khi chọn mẫu hóa đơn

Hệ thống đang có lỗi: khi người dùng sử dụng chung tên mẫu hóa đơn cho các thông báo phát hành khác nhau, lập hóa đơn hệ thống hiển thị thông báo lỗi:”Không tìm thấy mẫu hóa đơn”

  • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tại giao diện Chọn mẫu hóa đơn để không xảy ra lỗi trên
  • 6.1 Chọn trùng tên mẫu hóa đơn trường hợp trạng thái mẫu hóa đơn là dự thảo:

 6.2 Chọn trùng tên mẫu hóa đơn trường hợp trạng thái mẫu hóa đơn là hoạt động:

 

6.3 Trường hợp trùng mẫu số hóa đơn trên hệ thống: khi người dùng nhấn liên tiếp > 2 lần chức năng Ghi lại