34. Thực hiện IN hóa đơn từ trên WEB

1. Đăng nhập hệ thống

2. Chọn hóa đơn cần in

Thực hện ấn nút “Xem chi tiết” trên phần Quản lý hóa đơn  hoặc vào phần Tra cứu hóa đơn-> Màn hình hiển thị hóa đơn xuất hiện

3. Chọn máy in

Nhấn nút In -> Màn hình Print sẽ hiển thị như hình dưới

Chọn máy in ở phần Name

4.Hiệu chỉnh 1 số thông tin

Chọn nút Properties -> Màn hình Properties sẽ hiển thị như sau

Chọn Page size = A4

Tùy từng mục đích in sẽ chọn in trên 1 mặt hoặc 2 mặt giấy

5. Kết quả việc thực hiện in sẽ như sau