Tag Archives: chi cục thuế

[Công văn 2843] Chi Cục Thuế Quận Tân Bình đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử ngay từ tháng 03/2020

Ngày 19/03/2020, Chi Cục Thuế Quận Tân Bình có công văn 2843 đề nghị Doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ ngay từ tháng 03/2020

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật Viettel: 1800.8000 nhánh 1
Đăng ký hóa đơn điện tử Viettel : 033.8000.800