Tag Archives: sinvoice viettel

Cách lập hóa đơn điện tử trên hệ thống S-Invoice như thế nào?

Cách lập hóa đơn điện tử Sau khi thực hiện quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có thể lập hóa đơn điện tử bằng hệ thống S-Invoice. Hệ thống cung cấp hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu hiện nay được tất […]