Mẫu hóa đơn chuẩn

Tải về 2
Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng
Tải về 2
Tải về 2

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng

Tải về 2

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu

Tải về 2

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử

Tải về 2

Example_API
Source code mẫu .Net;

Công văn đặc thù

Tải về 8

Công văn đặc thù
Công văn đặc thù

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT.

Tải về 8
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT
.

Tải về 8

Lan chat
Setup Lan chat

Tool ký số và xem hóa đơn

Tải về 2

Tool ký số: Java 7 – 32 bit, Java 8 trở lên
Chạy tool ký số trước khi ký

Phần mềm hỗ trợ đẩy dữ liệu hóa đơn (Vinamilk)

Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn

Tải về 8

Hướng dẫn chi tiết
Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết