Category Archives: Tin tức

Cập nhật Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Cập nhật Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử 1

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Theo đó, hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng […]

033.8000.800