3.8/5 - (6 bình chọn)
bấm vào đây để tra cứu hóa đơn Đăng ký - gia hạn chữ ký số viettel

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRANG WEB HỖ TRỢ, CÁC YÊU CẦU TRA CỨU HÓA ĐƠN HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN HÓA ĐƠN GỌI TỔNG ĐÀI VIETTEL 180008000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIÁ TIỀN 1 năm 2 năm 3 năm
Niêm Yết 1.826.000 đ 2.741.000 đ 3.109.000 đ
Giảm Giá -236.000 đ -751.000 đ -919.000 đ
Thanh Toán 1.590.000 đ 1.990.000 đ 2.190.000 đ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIÁ TIỀN 1 năm 2 năm 3 năm
Niêm Yết 1.276.000 đ 2.191.000 đ 2.909.000 đ
Giảm Giá -276.000 đ -691.000 đ -909.000 đ
Thanh Toán 1.000.000 đ 1.990.000 đ 2.000.000 đ