Hướng Dẫn Sử Dụng

5.Cấu hình cho Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook

1. Gmail

Cấu hình chấp nhận cho gửi mail từ server của SInvoice

 • Truy cập link https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha và chọn tiếp tục (Continue)
 • Truy cập link https://myaccount.google.com/lesssecureapps
 • Bật tùy chọn Cho phép ứng dụng kém an toàn (Allow users to manage their access to less secure apps)

Cấu hình các thông số trên hệ thống

 • Địa chỉ server: smtp.gmail.com
 • Cổng: 587
 • Loại bảo mật STARTTLS

Chú ý: Nên dùng 01 trình duyệt để displayUnlockCaptcha và bật lesssecureapps cho gmail, còn 01 trình duyệt khác vào trang hóa đơn điện tử để cấu hình email.

Chú ý:

1. Quy định của Google đối với tài khoản email:

– Một ngày gửi được tối đa cho 500 người nhận (đối với tài khoản trial)

Trong trường hợp 1 email người dùng định nghĩa có 1 người trong danh sách To, 1 người trong danh sách CC thì sẽ tính là 2 người nhận.

Đối với cấu hình email đang để CC và công ty có số lượng người nhận trong 1 ngày quá 500 người

==> Google sẽ không cho phép gửi email.

Vì vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thông tin người nhận gửi đi trong một ngày để đảm bảo gửi được email đến người mua.

Chi tiết quy định của google trong link đính kèm.

Email Send Limits and Options

2. Trường hợp người dùng đã nhập đúng các thông tin nhưng vẫn không cấu hình được gmail.

Nguyên nhân: Google bảo mật nhiều lớp

Mỗi một lần người dùng vào gmail từ những nguồn PC/Device khác nhau, google sẽ kiểm tra xác minh lại thông tin người đó là chính chủ đăng ký email qua số điện thoại đã đăng ký

Để cấu hình thành công email và chắc chắn email sẽ được gửi đến người mua

Trước đó, người dùng cần vào trình duyệt, đăng nhập vào gmail, hệ thống sẽ gửi thông báo trên màn hình

 

 

 

 • Người dùng cần vào điện thoại, lấy mã code google gửi, nhấn Yes tại giao diện trên
 • Người dùng nhập vào mã code hệ thống đã gửi, vào gmail check mail như bình thường
 • Người dùng quay lại giao diện cấu hình email trên hệ thống hóa đơn điện tử, thực hiện cấu hình lại xem hệ thống còn quay nữa không

Máy tính cấu hình email và máy tính xác nhận mã code google phải cùng là 1 địa chỉ IP.

 

2. Yahoo mail

Cấu hình chấp nhận cho gửi mail từ server của SInvoice

 • Truy cập link https://login.yahoo.com/account/security
 • Đăng nhập vào và nhấn chọn Allow apps that use less secure sign in

Cấu hình các thông số trên hệ thống

 • Địa chỉ server: smtp.mail.yahoo.com
 • Cổng: 587
 • Loại bảo mật STARTTLS

3. Hotmail

Cấu hình các thông số trên hệ thống

 • Địa chỉ server: smtp.live.com
 • Cổng: 587
 • Loại bảo mật STARTTLS

 

4. Outlook

Trường hợp người dùng cấu hình outlook cần cấu hình theo hướng dẫn sau:

Nhập thông tin từ cấu hình outlook: