Hướng Dẫn Sử Dụng

Trình duyệt, hệ điều hành hỗ trợ

Hệ thống Hóa đơn điện tử hỗ trợ người dùng các trình duyệt, hệ điều hành sau:

Firefox: Hỗ trợ người dùng từ phiên bản 56.0.0 trở về sau

Chrome: Hỗ trợ người dùng từ phiên bản 60.0.3112.90 trở về sau

Coccoc: Hỗ trợ người dùng từ phiên bản 64.4.142 trở về sau

Safari: Hỗ trợ người dùng từ phiên bản 9.0.3 trở về sau

Hệ điều hành: Windows XP/7/8/10